Тренировки

21 юли 2024, неделя

10:00 - 11:00 фК Възраждане 2018/19 Владисл. ОСРК Младост Футбол - Д. Дяков
10:00 - 11:00 фК Възраждане 2018/19 Младост ОСРК Младост Футбол - С. Момчилов

22 юли 2024, понеделник

16:00 - 17:30 ФК Възраждане 2008/2009 Стадион Тополи Футбол - Р. Николов
18:00 - 19:30 ФК Възраждане 2010 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:30 - 20:00 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:20 ФК Възраждане 2014 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2013/2014 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов

23 юли 2024, вторник

16:00 - 17:30 ФК Възраждане 2008/2009 Стадион Тополи Футбол - Р. Николов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
18:30 - 20:00 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2013/2014 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2011/2012 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
19:30 - 20:50 ФК Възраждане 2014 МСК Владислав Варненчик Футбол - С. Савов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2015 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов

24 юли 2024, сряда

18:00 - 19:30 ФК Възраждане 2010 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев
18:30 - 20:00 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2013/2014 Стадион Тополи Футбол - П. Василев

25 юли 2024, четвъртък

19:30 - 20:50 ФК Възраждане 2014 МСК Владислав Варненчик Футбол - С. Савов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2011/2012 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов

26 юли 2024, петък

18:00 - 19:00 фК Възраждане 2018/19 Младост МСК Владислав Варненчик Футбол - С. Момчилов
18:00 - 19:00 фК Възраждане 2018/19 Владисл. МСК Владислав Варненчик Футбол - Д. Дяков
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2011/2012 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов

27 юли 2024, събота

10:00 - 11:00 фК Възраждане 2018/19 Владисл. ОСРК Младост Футбол - Д. Дяков
10:00 - 11:00 фК Възраждане 2018/19 Младост ОСРК Младост Футбол - С. Момчилов

Интересуваш се от ФК Възраждане?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →