Тренировки

29 фев 2024, четвъртък

09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2008 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2008 Стадион Тополи Футбол - Р. Николов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Зала Падел - Тополи Футбол - И. Цанев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2013/2014 гр. 2 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2011/2012 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов
19:15 - 20:30 ФК Възраждане 2013/2014 гр. 1 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2011 МСК Владислав Варненчик Футбол - М. Марков
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2015 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов

01 мар 2024, петък

09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2008 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2008 Стадион Тополи Футбол - Р. Николов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2011/2012 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов
19:15 - 20:30 ФК Възраждане 2013/2014 гр. 1 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков

02 мар 2024, събота

09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
15:00 - 16:00 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов
16:00 - 17:00 ФК Възраждане 2011/2012 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов

04 мар 2024, понеделник

09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2008 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2008 Стадион Тополи Футбол - Р. Николов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Зала Падел - Тополи Футбол - И. Цанев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2013/2014 гр. 2 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:15 - 20:30 ФК Възраждане 2013/2014 гр. 1 Стадион Тополи Футбол - С. Савов

05 мар 2024, вторник

18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Зала Падел - Тополи Футбол - И. Цанев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2013/2014 гр. 2 Стадион Тополи Футбол - П. Василев
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2011/2012 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2013/2014 гр. 1 МСК Владислав Варненчик Футбол - С. Савов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2015 МСК Владислав Варненчик Футбол - Г. Бомбов

06 мар 2024, сряда

09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
09:00 - 10:30 ФК Възраждане 2008 ОСРК Младост Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 1 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2009/2010 гр. 2 Стадион Тополи Футбол - А. Мустафов
15:30 - 17:00 ФК Възраждане 2008 Стадион Тополи Футбол - Р. Николов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков

Интересуваш се от ФК Възраждане?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →