Тренировки

25 сеп 2023, понеделник

18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - С. Стайков
19:00 - 20:10 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов

26 сеп 2023, вторник

18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 13/14 гр.2 МСК Владислав Варненчик Футбол - П. Василев
19:00 - 20:10 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов
19:15 - 20:30 ФК Възраждане 13/14 гр.1 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
19:45 - 21:15 ФК Възраждане 2009/2010 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2010/11/12 МСК Владислав Варненчик Футбол - П. Василев

27 сеп 2023, сряда

18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - С. Стайков
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев
19:15 - 20:30 ФК Възраждане 13/14 гр.1 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
19:45 - 21:15 ФК Възраждане 2009/2010 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев

28 сеп 2023, четвъртък

18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2017/2018 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 13/14 гр.2 МСК Владислав Варненчик Футбол - П. Василев
19:00 - 20:10 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов
19:15 - 20:30 ФК Възраждане 13/14 гр.1 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:45 - 21:15 ФК Възраждане 2009/2010 Стадион Тополи Футбол - И. Цанев
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2010/11/12 МСК Владислав Варненчик Футбол - П. Василев

29 сеп 2023, петък

18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2015/2016 Стадион Тополи Футбол - С. Стайков
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 13/14 гр.2 МСК Владислав Варненчик Футбол - П. Василев
19:00 - 20:10 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов
19:15 - 20:30 ФК Възраждане 13/14 гр.1 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
19:30 - 21:00 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - С. Чиликов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2010/11/12 МСК Владислав Варненчик Футбол - П. Василев
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - Г. Бомбов

Интересуваш се от ФК Възраждане?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни