Тренировки

10 авг 2022, сряда

18:00 - 19:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:00 - 19:30 ФК Възраждане 2014 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:30 - 19:45 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
18:30 - 19:45 ФК Възраждане 2016 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2012/2013 МСК Владиславово Кондиционна - В. Филипова
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2014/2015 МСК Владиславово Кондиционна - В. Филипова
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2010 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2010/2011 МСК Владиславово Кондиционна - В. Филипова

11 авг 2022, четвъртък

19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Южен плаж Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2014 Южен плаж Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2014/2015 МСК Владиславово Футбол - Г. Бомбов
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2012/2013 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2010 Южен плаж Футбол - Г. Филипов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2010/2011 МСК Владиславово Футбол - Г. Бомбов

12 авг 2022, петък

18:30 - 19:45 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
18:30 - 19:45 ФК Възраждане 2016 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2016/2017 МСК Владиславово Футбол - С. Георгиев
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2014/2015 МСК Владиславово Футбол - Г. Бомбов
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2012/2013 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2010 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2010/2011 МСК Владиславово Футбол - Г. Бомбов

15 авг 2022, понеделник

18:00 - 19:30 ФК Възраждане 2013 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:00 - 19:30 ФК Възраждане 2014 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов
18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 МСК Владиславово Футбол - С. Георгиев
18:30 - 19:45 ФК Възраждане 2015 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
18:30 - 19:45 ФК Възраждане 2016 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
20:00 - 21:30 ФК Възраждане 2010 Стадион Тополи Футбол - Г. Филипов

16 авг 2022, вторник

18:00 - 19:00 ФК Възраждане 2016/2017 МСК Владиславово Футбол - С. Георгиев
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2010 Южен плаж Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2011 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2012 Стадион Тополи Футбол - М. Марков
19:00 - 20:15 ФК Възраждане 2012/2013 Стадион Тополи Футбол - С. Савов
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2013 Южен плаж Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:30 ФК Възраждане 2014 Южен плаж Футбол - Г. Филипов
19:00 - 20:00 ФК Възраждане 2014/2015 МСК Владиславово Футбол - Г. Бомбов
20:00 - 21:00 ФК Възраждане 2010/2011 МСК Владиславово Футбол - Г. Бомбов

Интересуваш се от ФК Възраждане?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни